Derfor skal I have en samejeoverenskomst

Drømmeboligen er i hus – hvad nu?

Den største investering for mange par er købet af drømmeboligen. Købet kan måske endda være finansieret med penge fra en eller begge, og så vil det være fornuftigt at overveje behovet for en samejeoverenskomst.

En samejeoverenskomst hjælper, hvis I skulle vælge at gå fra hinanden, og er uenige om, hvad der skal ske med ejendommen. Det er specielt i forbindelse med køb af fast ejendom mellem ugifte samlevende, at samejeoverenskomsten har sin berettigelse.

Når man går fra hinanden, kan det i forvejen være en svær situation. Her vil det være en stor hjælp, hvis I på forhånd har taget stilling til de vanskelige økonomiske spørgsmål. Samejeoverenskomsten kan måske endda bidrage til, at processen foregår på en mere gnidningsfri måde.

Samejeoverenskomsten tager stilling til økonomien

Samejeoverenskomsten kan definere økonomien i jeres fælles ejendomskøb. Den kan blandt andet regulere, hvordan I hver især løbende betaler af på boligen, aftaler om forbedringer og vilkår for salg. Med andre ord, så udgør en samejeoverenskomst en form for fælles ”spilleregler”, som I er enige om.

Tre typiske uenigheder

Der findes tre tilfælde, hvor der typisk kan opstå problemer, hvis I ejer en ejendom i fællesskab:

I et sådant tilfælde vil I, uden en samejeoverenskomst, typisk være nødsaget til at gå rettens vej. Det kan hurtigt blive en lang, dyr og tidskrævende løsning. Og der er her og nu ingen retsregler, som I kan læne jer op ad i forhold til en frivillig aftale. Der er ingen, som kan tvinge dig til at sælge din del boligen, eller tvinge din tidligere partner til at sælge sin. Det kan ende i manglende betalinger og en tvangsauktion.

Med en samejeoverenskomst tager I på forhånd stilling til, hvordan I, på en lettere måde, løser en sådan stridighed, fx med en indbyrdes auktion.

I dette tilfælde kan der opstå problemer, hvis den ene eller I begge stopper med at betale af på ejendommen. I sidste ende kan det betyde, at ejendommen bliver sat på tvangsauktion. En sådan løsning vil typisk betyde et salg med et betydeligt tab.

Du er måske endda så uheldig, at din tidligere partner forlader landet, hvorefter hele gælden hænger på dig.

Samejeoverenskomsten kan også i dette tilfælde være behjælpelig ved at tag stilling til, hvordan I sikrer, at I begge betaler jeres forpligtelser og hvordan ejendommen skal sættes til salg.

I den situation at én af parterne flytter ud af landet, vil samejeoverenskomsten gøre det muligt for den tilbageværende part at sælge ejendommen uden modpartens samtykke.

Hvis den ene af jer ønsker at blive boende, skal I blive enige om den rigtige pris og hvornår overtagelsen skal have virkning fra.

Det problem kan I på forhånd tage stilling til i en samejeoverenskomst, således overtagelsen kan ske under ordnede forhold, som I begge parter har været enige om fra begyndelsen.

De tre scenarier, vi har nævnt ovenfor, er eksempler på, hvad I bør tage stilling til i en samejeoverenskomst.

Udover salg eller overtagelse af ejendommen, anbefaler vi at medtage et punkt omkring finansieringen, specielt hvis I ikke indskyder lige store beløb i forbindelse med købet.

Hvem kan bruge en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst kan være relevant for alle, som ejer fast ejendom i fællesskab med andre. Behovet for en samejeoverenskomst er særligt stort, hvis I ikke er gift, eller hvis I er gift med ren særeje, da der ikke findes lovgivning, som hjælper med deling af ejerskabet, hvis I går fra hinanden.

Hos Advokatfirmaet Archa laver vi i forbindelse med hushandler også samejeoverenskomster, så I er godt dækket ind som købere.

Kontakt Advokatfirmaet ARCHA for en uforpligtende drøftelse af samejeoverenskomsten. Vi står til rådighed og kan også hjælpe, hvis det haster.

Kontakt Advokat Bente Riis Fogsgaard I T:4425600 I E:bente@archa.dk