Loading...

Hvad er konfliktmægling?

Konfliktmægling er et alternativ til en retssag, når en tvist skal løses. Konfliktmægling kan bruges i alle typer af sager, såvel private som erhvervssager. Ligeledes bruges konfliktmægling for at undgå en retssag.

Når konfliktmægling er et godt alternativ til at gå rettens vej, skyldes det, at parterne hurtigt kan komme frem til en konstruktiv løsning, som kan spare dem for en masse tid og ikke mindst store kommercielle såvel som økonomiske ressourcer.

Vi har god erfaring med konfliktmægling

Det kan være svært, at forestille sig, at en konfliktfyldt uenighed kan løses på mindelig vis. Ofte er parternes sag meget konfliktfyldt, når der søges advokatbistand. Advokat Bente Riis Fogsgaard har deltaget i mange forligsmøder – både iværksat af retten og udenom retten.

Trods store uenigheder i mange af sagerne, lykkedes det i 75 – 80% af alle konfliktmæglinger at få sagen forligt, trods parternes uoverensstemmelser i starten af mødet.

Fordelene ved konfliktmægling

  • Parterne har under mødet fået en bedre forståelse og en mere nuanceret opfattelse af sagen og modpartens argumenter og ikke mindst af egen svage sider

  • Parterne er næsten altid glade og lettede, når de går, og sagen er forligt

  • Konfliktmægling er oftest omkostnings- og tidsbesparende

  • Uenigheder løst ved konfliktmægling kan løses ved brug af flere redskaber end kun jura, hvilket oftest giver en større retfærdighedsfølelse

  • Konfliktmægling er ikke offentligt – virksomhedens image risikeres således ikke at blive udstillet offentligt i retten

Vi bistår dig bl.a. med:

  • Rådgivning forud for en parts eget møde med en uenig samarbejdspartner

  • Deltagelse i konfliktmægling – såvel forud for samt under en retssag

  • Udarbejdelse af forlig i forlængelse af en konfliktmægling

  • Inkassering af skyldige beløb

  • Tilretning af dokumenter/ samarbejdsaftaler for at undgå uklarheder fremadrettet

Kontakt Advokatfirmaet ARCHA for en uforpligtende vurdering af din sag. Advokatfirmaet ARCHA har stor erfaring med at søge løsninger uden retssag.

Kontakt os til en uforpligtende, gratis drøftelse. Vi hjælper dig videre…!