Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Det har været muligt at oprette fremtidsfuldmagter siden 2017.

Kort fortalt er det en måde hvorpå, du kan give en eller flere personer lov til at træffe beslutninger på dine vegne, hvis du på et tidspunkt ikke selv er i stand til det på grund af mental eller fysisk sygdom – eksempelvis ved demens. En fremtidsfuldmagt kan være et vigtigt redskab for dig og dine pårørende, så I kan fortsætte med at bestemme selv – uden unødigt papirarbejde og etablering af (dyrt) værgemål.

Med en fremtidsfuldmagt i hånden kan de personer, som du selv har udpeget, få den medbestemmelsesret, som ellers kan synes mangle i kontakten med bl.a. myndigheder, omsorgspersonale og bankvæsen, når vores nærmeste har mest brug for assistance.

Fremtidsfuldmagtens indhold

Fremtidsfuldmagten er modsat de gamle generalfuldmagter mere systematiseret og mere konkret i sit indhold. I fremtidsfuldmagten laves der som regel en udtømmende, men bred, liste over dispositioner, som du giver fuldmagt til. Det er bl.a. med til at sikre, at der ikke i fremtiden opstår tvivl om fuldmagtens omfang.

Det kan være beslutninger vedrørende økonomiske eller personlige forhold. Eksempler på økonomiske forhold er blandt andet muligheden for at acceptere botilbud, omlægge lån eller sikre at din eventuelle partner kan sætte jeres fælles ejendom til salg.

En anden fordel ved en fremtidsfuldmagt til f.eks. en ægtefælle er også, at din konto og formue ikke ”låses” og ikke skal holdes adskilt fra din ægtefælles, hvis din ægtefælle er indsat som fuldmagtshaver. Den mulighed har man ikke uden en fremtidsfuldmagt, selv hvis man indsættes som værge.

De personlige forhold kan vedrøre adgang til at søge om offentlig hjælp, bede om aktindsigt i patientjournaler, udtale sig på dine vegne overfor hjemmehjælpspersonale eller andet.

Ovenstående er kun et udpluk af de mange muligheder, som en fyldestgørende fremtidsfuldmagt kan give dig.

Fremtidsfuldmagtens ikrafttræden

Hvis fremtidsfuldmagten en dag skal træde i kraft, kræver det en speciel lægeerklæring og at din fuldmægtige sender en anmodning om ikrafttrædelse til Familieretshuset. På den måde er du sikker på, at fuldmagten ikke sættes i kraft i utide og imod din vilje.

Typiske fejl ved fremtidsfuldmagter

Der er mange faldgruber ved fremtidsfuldmagter, og det er vigtigt, at fuldmagten bliver personligt tilpasset til din konkrete situation. Ellers risikerer du, at fuldmagten i praksis får en helt anden betydning end ønsket, at fuldmagten lukker muligheder i stedet for at åbne dem, eller at fuldmagten ikke kan træde i kraft som forventet.

Derfor anbefaler vi altid, at du får konkret rådgivning, som kan sikre, at fuldmagten ikke indeholder fejl og mangler, der – ligesom ved et testamente – først viser sig, når det er for sent at lave det om. Du hænger så at sige på det dokument, som du får lavet, og selv de bedste intentioner er ikke nok til at ændre på det gældende, og juridisk bindende, dokument.

Der er mange faktorer at tage stilling til i udfærdigelsen af en fremtidsfuldmagt og derudover kan der være specielle forhold i det enkelte tilfælde, som bør afspejles i fremtidsfuldmagten. Personlig rådgivning sikrer, at I kommer rundt om de forskellige problemstillinger, hvilket de gængse standardblanketter desværre meget sjældent tager højde for.

Eksempler på faktorer som du bør tage stilling til:

  • Gaver: Du bør tage stilling, hvordan der i fremtiden evt. skal kunne gives gaver til børn og børnebørn, da du ellers kan ende med at ødelægge eller begrænse din fuldmægtiges muligheder for at give gaver eller ende med, at der kan gøres forskel på børn og børnebørn.
  • Fremtidsfuldmagten ved ændringer i samlivet: En typisk fejl, som desværre ses alt for ofte i fremtidsfuldmagter, er, at der ikke tages stilling til, hvad der skal ske med fuldmagten, hvis du giver fuldmagt til din samlevende eller ægtefælle, og I derefter går hver til sit eller bliver skilt. Alt efter formuleringen, eller evt. helt udeladelse heraf, kan du risikere, at din ekskæreste kan kræve fuldmagten sat i kraft, hvis du skulle blive ramt af eksempelvis demens. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er samme juridiske sikkerhedsnet for denne salgs situationer ved fremtidsfuldmagter, som eksempelvis ved testamenter og lign. Du kan derfor risikere at komme meget galt afsted, specielt, hvis du ikke har sikret dine eventuelle børn medbestemmelsesret i fuldmagten.

Derudover skal du huske på, at fremtidsfuldmagter er en forholdsvis ny mulighed, og derfor er fuldmagternes mulige omfang endnu ikke helt afklaret ved domstolene. Ved at udfylde en standardiseret blanket risikerer du at skrive under på en forældet fremtidsfuldmagt, som ikke tager højde for den seneste retspraksis på området, og derfor enten ikke kan sættes i kraft, eller får et andet (eller endda det omvendte!) indhold end dét, som du havde forestillet dig.

Få rådgivning om fremtidsfuldmagt

Hos Archa kan du få rådgivning om oprettelse af fremtidsfuldmagt, så du sikrer dig, at fremtidsfuldmagten afspejler din konkrete situation og stemmer overens med dine ønsker.

Ring gerne og få en uforpligtende drøftelse omkring din/jeres situation på vores tlf.nr 44 22 56 00 eller send os en mail til archa@archa.dk så finder vi et tidspunkt, der passer dig.

Vores normalpris på udarbejdelse af fremtidsfuldmagt, som passer til din situation, med gennemgang heraf samt registrering i den digitale personbog i forbindelse med underskrivelse hos notar er samlet fast pris kr. 4.500,00 inkl. moms.