Juridisk rådgivning om byggesager og entrepriseaftaler

Hos Advokatfirmaet ARCHA har vi stor erfaring i rådgivning af entreprenører og håndværkere i forskellige former for entreprisesager. Det kan være om forskellig størrelse anlægsarbejder, store erhvervsbyggerier eller opførelsen af private enfamiliehuse, og uanset om den indgåede entrepriseaftale er baseret på AB 92 eller andre aftalte vilkår.

Vi lægger stor vægt på, at vores rådgivning sker i et sprog og på en måde, der er til at forstå.

HOS OS ER DER INGEN DUMME SPØRGSMÅL OG DET KOSTER IKKE NOGET AT SPØRGE.

Vi hjælper dig på plads, både før aftalens indgåelse og efterfølgende, hvis der bliver behov herfor.

Vi sikrer, at de rigtige aftaler er på plads.

Entreprisesager kan være komplekse sager, hvor vi i vores rådgivning kommer omkring mange elementer og juridiske områder. Vi afdækker de risici, netop du og din virksomhed står overfor og sikrer dig, at du kan koncentrere dig om det arbejde, du er god til.

Grundlaget for, at en entreprisesag kan forløbe gnidningsløst og kan gennemføres til tiden, er et juridisk forarbejde, der bliver til en eller flere entrepriseaftaler, hvor der er taget højde for de forskellige parter herunder blandt andet bygherre og eventuelle underentreprenører/ hovedentreprenører.

Det gælder både omkring forskellige anlægsarbejder, store erhvervsbyggerier og private byggerier, hvor få eller mange parter er involveret – fra håndværkere og entreprenører til finansielle samarbejdspartnere.

Gratis skabeloner til brug ved byggeopgaver for private:

Standardkontrakt for byggeopgaver for privat

Tillægsaftale for ændringer

Hos ARCHA varetager vi dine interesser og guider dig sikkert igennem processen.

Hos ARCHA bistår vi mange håndværkere og entreprenører, når skaden er sket og kommunikationen mellem parterne, er en hæmsko for det videre afsluttende forløb.

Her kan ARCHA bistå, så du kan koncentrere dig, om dit primære arbejde – som formentlig ikke er jura og konfliktløsning!

Vi har stor erfaring i:

  • afklaring af fejl og mangler
  • i at opstille løsningsforslag og forslå forligsmuligheder
  • gennemførelse af voldgifts- og retssager
Vi har i processen hele tiden for øje, hvordan tilrettelæggelse skal ske, for at sikre en optimal løsning for netop din virksomhed. Vi arbejder ud fra en jordnær tilgang og sætter en ære i, ikke kun at have juraen for øje, men også netop dine/ din virksomheds konkrete forhold.

Du må ikke lade økonomien eller frygten for advokatbranchen hindre dig i, at gå til advokat. Hos ARCHA beregner vi ikke honorar, før at der er en klar aftale herom og du kan hele tiden løbende få et overblik over vores tidsforbrug.

Her skal du være særligt opmærksom

i tvivl byggeriFå aftaler og tillægsaftaler på skrift.

Både mundtlige og skriftlige aftaler er juridisk bindende. I praksis opstår der desværre nemt uenighed om, hvad der egentlig blev aftalt mundtligt, og efterfølgende kan det være meget svært at bevise, hvem der har ret.

Som udgangspunkt bør du altid indgå en klar og præcis, skriftlig aftale med de andre parter i entreprisen.

Særligt vigtigt er det, at lave tillægsaftaler på skrift. Vi oplever desværre, at disse aftaler, der ofte indgås undervejs i entreprisen, ikke indeholder samme klarhed som hovedaftalen, hvilket giver anledning til uenighed mellem sagens parter.

Er du I tvivl?