Straffesager er betegnelsen for sager, der vedrører lovovertrædelser, som kan straffes med bøde eller fængsel. Der skelnes mellem handlinger, du har foretaget som privatperson og handlinger der er foretaget som led i dit arbejde eller i din virksomhed. Måden, sagerne forløber på er dog ens.