Hvis du bliver dømt i en straffesag, vil der være en straf i form af bøde eller fængsel. Straffens størrelse afhænger af forbrydelsens karakter. Du kan desuden blive dømt til at betale erstatning. Derudover kan afgørelsen komme til at stå på din straffeattest.