De aktuelle sagsbehandlingstider afhænger af:

  • Sagsbehandlingstiden hos den ret, hvor sagen føres.
    Sagens kompleksitet og art – involverer sagen fx syn og skøn tager sagen typisk længere tid.
    Parternes/ advokaternes fremme af sagen.

ARCHA Advokater garanterer, at vi fremmer sagen med den fornødne hurtighed.

Som tommelfingerregel kan man regne med, at en retssag ved en byret i gennemsnit tager ca. 1 -2 år.

Skal en sag altid behandles ved domstolene? – Voldgiftsbehandling

Hvis intet andet fx AB92, er aftalt skal en sag, behandles ved de ordinære domstole. Noget andet kan dog være aftalt – navnlig i erhvervsforhold forekommer aftale om voldgift.

Hvordan sagen behandles afgøres af aftalen, Voldgiftsloven og voldgiftsrettens egen beslutning, men sagsbehandlingen er i høj grad som ved domstolene. Forskellen mellem voldgiftsbehandling og behandling ved de ordinære domstole er, at voldgiftsretten kan sammensættes af dommere, der kender til pågældende sags type og kutymer inden for området, at sagerne ikke er offentlige og typisk kan afvikles hurtigere, ikke mindst fordi der ikke er appelmulighed – Ulempen er at parterne skal betale udgifterne ved sagens behandling og de er meget større end ved domstolsbehandlingen.