Har du en indkomst under et, hvert år nærmere reguleret beløb, har du mulighed for at få økonomisk støtte til førelse af en retssag.

Fri proces kan opnås, såfremt følgende 2 betingelser er opfyldt:

  • Der er rimelig grund til at føre proces
  • Visse økonomiske betingelser er opfyldt

Ad 1 – Rimelig grund

Civilstyrelsen vurderer, om man har rimelig mulighed for at vinde sagen og rimelig grund til at få sagen prøvet. Der skal, ved indgivelse af ansøgningen nøje redegøres for sagens bevismæssige og juridiske grundlag. Advokatfirmaet ARCHA bistår med udarbejdelse af ansøgning til Civilstyrelsen.

Ad 2 – Økonomiske betingelser

Indkomsten for ansøgeren, hvis denne er enlig, må ikke overstige kr. 315.000 (2017) eller kr. 400.000 (2017) i husstandsindkomst hvis ansøger er samlevende. Der tillægges kr. 55.000 pr. hjemmeboende barn under 18 år.

Der kan i særlige tilfælde meddeles fri proces selvom de økonomiske betingelser ikke er opfyldt. Læs mere om fri proces på Civilstyrelsens hjemmeside.