Retshjælp kan tegnes via dine erhvervsforsikringer. Du skal dog positivt have til valgt denne forsikringer. Advokatfirmaet ARCHA anbefaler, at tegne en retshjælpsforsikring, da omkostningerne ved en retssag kan være store og have en afgørende betydning for en virksomheds fortsatte eksistens.

Retshjælpsforsikringen dækker udgifter til juridisk bistand, når din virksomhed er part i en tvist. Retshjælpsforsikring dækker tvister lige meget om du er sagsøger eller sagsøgte.

Retshjælpsforsikring dækker tvister, lige meget om du er sagsøger eller sagsøgte.

Udgifter ved tvister

Dækker virksomhedens udgifter til retslig behandling af tvister​.

Omkostninger ved domstol & voldgift

Dækker pålagte og egne omkostninger i forbindelse med sager for de almindelige domstole og voldgiftsretter​.

Både sagsøger og sagsøgte

Dækker både når virksomheden er sagsøger og sagsøgte​.