Retshjælpsforsikring dækker tvister opstået generelt i forbindelse med udøvelse af virksomheden.

Som erhvervsdrivende løber du altid en risiko for, at blive uenig med en leverandør eller en kunde. desværre kan alle uenigheder ikke løses af parterne selv og derfor ender en del af uoverensstemmelserne i retten.

En retssag kan hurtigt blive en dyr affære, og derfor er det en god idé, at have en retshjælpsforsikring.​​

Når der opstår uoverensstemmelser om:

  • Mangler ved varer, der er leveret
  • Mangler ved arbejde, der er udført
  • Tvister i forbindelse med aftaler mellem virksomheden og virksomhedens aftalepartner
  • Tvister i erhvervslejeforhold.
  • Mv.

Hvilke omkostninger dækker retshjælpsforsikringen?

  • Sagsomkostninger egne og pålagte, fastsat af domstol eller voldgiftsret
  • Øvrige sagsomkostninger, hvis de er afholdt med rimelig grund
  • Omkostninger påtaget ved forlig

Forsikringsselskabet skal via en advokat modtage en ansøgning med en redegørelse for sagen og for det juridiske grundlag for sagen, til brug for vurderingen af, om der kan gives retshjælp. Kun hvis der er rimelig mulighed for at vinde sagen, gives der dækning.

Bemærk, at retshjælp ikke kan gives til sager, der behandles ved eller kan behandles ved et forbrugerklagenævn, ligesom retshjælp kun kan gives på et tidspunkt, hvor det kan dokumenteres, at der foreligger en tvist. Retshjælp kan derfor fx ikke gives til inkassering af udestående skyldige beløb, hvor modparten ikke har bestridt, at være beløbet skyldig.