Ja, som udgangspunkt! Medmindre sagen vedrører et beløb på under kr. 20.000 kan en sag, som udgangspunkt altid ankes og prøves i to instanser.

Behandling i 3 instanser (for Højesteret) kræver en særlig tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, der kun gives hvis sagen er principiel.