Loading...
Straffesager2023-01-24T17:08:51+01:00

Få juridisk rådgivning

Hos Archa rådgiver vi dig gennem hele sagens forløb. Vi holder et eller flere møder med dig og vi sørger for, at du løbende holdes opdateret, når der sker udvikling i sagen.
Vi kan være til stede, når du afhøres af politiet og vi kan føre din sag i retten. Vi kan desuden hjælpe dig med at søge erstatning, hvis betingelserne for dette er opfyldt.

Derfor skal du have advokatbistand, hvis du er mistænkt i en straffesag

Hvis du er mistænkt i en straffesag, er det vigtigt, at du søger rådgivning hos en advokat. Advokaten kan rådgive dig, inden du afhøres af politiet og vejlede dig i forbindelse med den sigtelse, politiet præsenterer dig for.

Hvis din sag ender i retten, kan advokaten føre din retssag, og hvis politiet opgiver sagen, inden den når i retten eller du frifindes i retten, kan der i nogle tilfælde være mulighed for at søge erstatning. Også dét kan advokaten hjælpe dig med.

Hvis det strafferetslige system er nyt for dig, vil du formentlig have mange spørgsmål undervejs om sagens forløb. Derfor er det vigtigt, at du vælger en advokat, du føler dig tryg ved og som du let kan komme i kontakt med, når du har spørgsmål.

Hos Archa hjælper vi dig gerne med din sag.

Vi bistår dig bl.a. med:

  • Rådgivning inden du afhøres af politiet

  • Vejledning i forbindelse med din eventuelle sigtelse

  • At føre din eventuelle retssag

  • At søge om eventuel erstatning hvis du frikendes eller politiet opgiver sagen

Ofte stillede spørgsmål om straffesager

Hvad er en straffesag?2022-11-29T16:58:11+01:00

Straffesager er betegnelsen for sager, der vedrører lovovertrædelser, som kan straffes med bøde eller fængsel. Der skelnes mellem handlinger, du har foretaget som privatperson og handlinger der er foretaget som led i dit arbejde eller i din virksomhed. Måden, sagerne forløber på er dog ens.

Hvad sker der, hvis jeg bliver dømt i en straffesag?2022-11-29T16:57:59+01:00

Hvis du bliver dømt i en straffesag, vil der være en straf i form af bøde eller fængsel. Straffens størrelse afhænger af forbrydelsens karakter. Du kan desuden blive dømt til at betale erstatning. Derudover kan afgørelsen komme til at stå på din straffeattest.

Kan en straffesag ankes?2022-11-29T16:57:49+01:00

En straffesag starter i byretten. Hvis du bliver dømt i byretten, kan du vælge at anke sagen til landsretten. Tilsvarende kan anklageren vælge at anke, hvis du bliver frifundet. Herefter vil sagen starte forfra.