Virksomhedsoverdragelse

Lige meget om virksomheden er stor eller lille, kræver succesfulde virksomhedsoverdragelser grundig forberedelse kombineret med et effektivt forhandlingsforløb.

Hos advokatfirmaet Archa rådgiver vi omkring virksomhedsoverdragelser.

 • Selskabsforhold
 • Medarbejderforhold
 • Arbejdsmiljø
 • Virksomhedens finansieringsforhold
 • Kontraktforhold med kunder og leverandører samt forhandlere og agenter
 • Driftsmidler, varelagre, debitorer
 • Forsikringsforhold
 • Tvister
 • Immaterielle rettigheder
 • IT
 • Offentlige tilladelser
 • Miljøforhold
 • Fast ejendom

Hvis en virksomhed eller dele af virksomhedens aktiviteter bliver overdraget til en anden virksomhed, kan der eventuelt være tale om en virksomhedsoverdragelse i lovens forstand, og virksomhederne skal i så fald følge reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven.

Der er både regler for den virksomhed, der overfører aktiviteter/kapitalandele (sælger) og den virksomhed/person, der overtager (køber).

Link til virksomhedsoverdragelsesloven

Vi bistår dig bl.a. med:

 • Valg af overdragelsesform, herunder drøftelse omkring bl.a. af de skattemæssige konsekvenser med revisor

 • Udarbejdelse af hensigtserklæringer og fortrolighedserklæringer

 • Tilrettelæggelse og styring af due diligence undersøgelser

 • Deltagelse i forhandlinger med modparten

 • Bistand i forbindelse med fremskaffelse af finansiering

 • Udarbejdelse af overdragelsesaftaler og andre dokumenter

Sælgers opgaver

I forbindelse med en virksomhedsoverdragelse er det sælgers opgave, at sætte køber i besiddelse af de oplysninger om virksomheden, som er nødvendige for at køber kan vurdere hvad det er for en virksomhed der købes.

Er overdragelsen omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven har sælger en lovpligtig informations- og forhandlingspligt. Betydningen heraf er bl.a. at der er bestemte oplysninger, som de berørte medarbejdere, som minimum skal have.

Købers opgaver

Ved køb af en virksomhed er det vigtigt for køber, at få et overblik over den vare der købes, nemlig en virksomhed.

Dette kræver bl.a. indsigt i en række af virksomhedens forhold – se ovenfor under punktet ”Værd at undersøge i forbindelse med virksomhedsoverdragelse”.

Det er bl.a. ud fra de oplysninger, som sælger fremskaffer om virksomheden, at køber kan fastsætte den korrekte pris og de bedste betalingsvilkår.

Kontakt Advokatfirmaet ARCHA for en uforpligtende vurdering af virksomhedsoverdragelsen.

Kontakt os til en uforpligtende, gratis drøftelse. Vi hjælper dig videre…!